Azure Azure Storage

Azure Managed Disk Performance SKU’ Değiştirme

Avatar
Written by Emre Martin

Azure üzerinde dört farklı Managed (Yönetilen Diskler) disk tipi (SKU) bulunmaktadır; Ultra SSD (Preview), Premium SSD, Standart SSD ve Standart HDD. Performans ihtiyacınıza göre sahip olduğunuz disk SKU’larını değiştirmek isteyebilirsiniz. Preview Ultra SSD diskler şuan için bu işlemi desteklememektedir.Unmanaged disklerin ise ilk olarak managed diske çevrilmesi gerekmektedir. Ayrıca Disk SKU’sunu değiştirmek sanal makinanızın yeniden başlamasına neden olacaktır.

Azure Managed disk SKU ayrıntılar için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz:

 

Azure Managed Disk SKU

Managed disk tipini(SKU) Azure portal yada Powershell kullanarak değiştirebilirsiniz;

Portal Üzerinden;

Azure Portal -> All Services -> Diska -> DiskiAdı -> Configuration yolunu izleyerek managed disk tipini değiştirebilirsiniz.

PowerShell ile ;

Powershell ile Standard HDD’nin Premium SSD’ye çevrilmesi;

#Managed Diskin Bulunduğu Resource Group
rgName=”Azuredocs_RG”

#Managed Disk Bilgileri
diskName=”azuredocsvm01”

#Disk türü (Standard_LRS yada StandardSSD_LRS)
sku='StandardSSD_LRS'

#VM Bilgilerinin atanması
vmId=$(az disk show --name $diskName --resource-group $rgName --query managedBy --output tsv)

#VM’in dellocated edilmesi
az vm deallocate --ids $vmId

#Disk SKU’sunun değiştirilmesi
az disk update --sku $sku --name $diskName --resource-group $rgName

#VM’in başlatışması
az vm start --ids $vmId

Görüşmek üzere 🙂

 

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect