Azure Azure Cost Azure Storage

Kullanılmayan Azure Managed Disklerin Silinmesi

Deleted unused managed disk
Avatar
Written by Emre Martin

Azure’da bir sanal makineyi sildiğinizde, varsayılan olarak bu sanal makinaya bağlı olan diskler silinmez. Bu özellik, sanal makinaların yanlışlıkla silinmesi nedeniyle oluşacak veri kaybını önlemeye yardımcı olsada günün sonunda kullanılmayan bu diskler için faturalandırılmaya devam edersiniz. Kullanılmayan diskleri belirleyip silmek için Azure Portal, Storage Explorer yada PowerShell kullanabilirsiniz.

Azure Portal:

Kullanılmayan Managed diskleri Azure Portal -> All Services -> Disk ile üzerinden listeleyebilir ve silebilirsiniz. Kullanılmayan diskler Portal üzerinde Owner (Sahip) değeri bulunmayan disklerdir. Diskin ayrıntılarına baktığınızda Disk State değeri Unattached olarakta gözükmektedir.

Azure Unattached Disks

Storage Explorer:

Kullanılmayan Managed diskleri dilerseniz Storage Explorer aracını kullanarakta silebilirsiniz. Store Explorer kullanarak Azure üyeliğinize bağlandığınızda kullanımlayan diskleri Azure portal üzerinde olduğu gibi Unattached olarak görebilirsiniz.

Azure Unattached Disks

PowerShell:

Büyük yapılarda takibi yukarıdaki iki yöntem pek kullanışlı olmayacaktır. PowerShell ile kullanılmayan diskleri ManagedBy değerini kontrol ederek, bir değere sahip olmayan diskleri silebilirsiniz.

 Login-AzureRmAccount
Select-AzureRmSubscription -SubscriptionId "XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
Get-AzurermDisk | Where-Object {$_.managedby -eq $Null} | select name, managedby
Get-AzurermDisk | Where-Object {$_.managedby -eq $Null} | Remove-AzureRmDisk -Verbose

Görüşmek üzere.

 

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect