Azure Azure Security Defender For Cloud

Defender for Cloud & Cloud Security Posture Management

Avatar
Written by Emre Martin

Bulut Güvenliği Durum Yönetimi – Cloud Security Posture Management (CSPM)

A screenshot of a computer Description automatically generated

Cloud Security Posture Management; varlıklarınızın ve iş yüklerinizin risk belirleme, önceliklendirme ve azaltmaya yardımcı olmak için gelişmiş özellikler sunar. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki seçeneği bulunmaktadır:

Cloud Security Posture Management (CSPM) , organizasyonun bulut altyapısının güvenlik durumunu izlemek, yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan güvenlik çözümüdür. CSPM, bulut ortamlarında olası güvenlik açıklarını tespit etmek, uyumsuzlukları belirlemek ve düzeltici önlemler almak için kullanılır.  CSPM ‘nin Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki seçeneği bulunmaktadır:

 • Foundational CSPM – Ücretsiz
 • Defender CSPM – Ücretli

Foundational CSPM; değerlendirmeler, güvenlik önerileri ve Secure Score ile bulut ve hibrit ortamları kapsayan temel özellikleri ücretsiz olarak sunarken, Defender CSPM yani ücretli seçenekte; Foundational CSPM’ye ek olarak Ağ maruziyeti tespiti, Saldırı yolu analizi, Kimlik ve rol atamaları keşfi gibi bir çok ek güvenlik özellikleri bulunmaktadır.

FeatureFoundational CSPMDefender CSPM
Security recommendations
Asset inventory
Secure score
Data visualization and reporting with Azure Workbooks
Data exporting
Workflow automation
Tools for remediation
Microsoft Cloud Security Benchmark
Security governanceX
Regulatory compliance standardsX
Cloud security explorerX
Attack path analysisX
Agentless scanning for machines
Agentless container security postureXX
Container registries vulnerability assessment, including registry scanningX
Data aware security postureX
EASM insights in network exposureX
ermissions management (Preview)X

Security Recommendations – Güvenli̇k Öneri̇leri̇

Microsoft Defender; Azure, AWS yada Google Cloud’da bulunan kaynak ve iş yüklerini Microsoft cloud security benchmark adı verilen güvenlik standartlarına göre değerlendirilir. Bu standartlar güvenlik ve uyumluluk için Microsoft tarafından yazılan Best Practices’lerden oluşmakla birlikte bulut merkezli güvenliğe odaklanarak İnternet Güvenliği Merkezi ( Center for Internet Security– CIS) ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (National Institute of Standards and Technology – NIST) kontrollerini temel almaktadır.

Screenshot that shows where the try it now button is located on the recommendation page.

Secure Score – Güvenlik Puanı

Güvenlik puanı, güvenlik bulgularını tek bir puanda toplayarak mevcut güvenlik durumunuzu bir bakışta değerlendirebilmenizi sağlar. Skor ne kadar yüksek olursa, belirlenen risk düzeyi o kadar düşük olur. Bir abonelikte Defender for Cloud’u açtığınızda, abonelikte varsayılan olarak Microsoft bulut güvenlik karşılaştırması (Microsoft cloud security benchmark – MCSB) standardı uygulanarak bir puan belirlenir.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Asset inventory – Varlık envanteri

Varlık envanteri, Defender for Cloud’a bağladığınız kaynakların güvenlik durumunu gösterir. Defender for Cloud, potansiyel güvenlik sorunlarını belirlemek için aboneliklerinize bağlı kaynakların güvenlik durumunu düzenli aralıklarla analiz eder ve size aktif öneriler sunar. Varlık envanteri, Defender for Cloud’un güvenlik durumu verilerini birden çok abonelikte sorgulamanıza olanak tanıyan Azure Resource Graph (ARG)’I kullanır.

Main features of the asset inventory page in Microsoft Defender for Cloud.

 

Data Exporting – Dışa Veri Aktarma

Defender for Cloud; güvenlik uyarılarını çeşitli SIEM (Security Information and Event Management) SOAR (Security Orchestration Automated Response) ve ITSM (IT Service Management) çözümlerine aktarma yeteneğine sahiptir. Aşağıdaki çözümlerde uyarı verilerinizi görüntüleyebilmenizi sağlayan yerleşik Azure araçları mevcuttur:

 • Microsoft Sentinel
 • Splunk Enterprise and Splunk Cloud
 • Power BI
 • ServiceNow
 • IBM’s QRadar
 • Palo Alto Networks
 • ArcSight

Workflow automation – İş akışı otomasyonu

Güvenlik çözümlerinde bir olay karşısında ilgili kişilerin bilgilendirilmesini, bir değişiklik yönetimi sürecinin başlatılmasını veya belirli düzeltme adımlarının uygulanmasını gibi otomasyonlar ek yönetim yükünü azaltır. Workflow automation; Defender for Cloud ile Azure Logic Apps kullanarak gerek duyduğunuz iş akış otomasyonunu oluşturmanızı mümkün kılar.

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Security governance – Güvenlik Yönetimi

Security governance; Belirli kaynaklara yönelik önerilerin ele alınması için bir sahip ve son tarih atayarak kurallar tanımlayabilirsiniz. Bu, kaynak sahiplerine genelde Güvenlik Ekipleri, önerilerin düzeltilmesi için net bir dizi görev ve son tarih sağlar. Bu özellik iyileştirme sürecinde hesap verebilirliği ve SLA’yı artırmanıza yardımcı olur.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Regulatory Compliance Standards – Mevzuata Uygunluk Standartları

Defender for Cloud’ta Endüstri standartları, düzenleyici standartlar ve benchmarks’lar güvenlik standard olarak temsil edilir ve Azure abonelikleri, AWS ve Google Cloud kaynaklarınına atanır. Defender for Cloud, hibrit bulut ortamınızı bu standartlara göre sürekli olarak değerlendirir ve Düzenleyici uyumluluk panosunda uyumluluk hakkında bilgi sağlar.

Defender for Cloud bir Azure üyeliğinde aktif edildiğinde, Microsoft kaynakları cloud security benchmark (MCSB) kapsamdaki otomatik olarak değerlendirmeye başlar.

Screenshot of a sample regulatory compliance page in Defender for Cloud.

Cloud security explorer – Bulut Güvenlik Gezgini

Cloud security explorer çeşitli filtreler kullanarak dinamik sorgular ile ortamlarınızdaki güvenlik risklerini proaktif bir şekilde tespit edebilmenizi sağlar.

Screenshot that shows where to select search to run the query and results populated.

Attack Path Analysis – Saldırı Yolu Analizi

Defender for Cloud’un bağlamsal güvenlik yetenekleri, güvenlik ekiplerine etkili ihlal riskini azaltmada yardımcı olur. Attack path analysis, ortamınızda en büyük istismar potansiyeline sahip acil tehditler oluşturan güvenlik sorunlarını gidermenize yardımcı olur. Cloud for Defneder, hangi güvenlik sorunlarının saldırganların ortamınızı ihlal etmek için kullanabileceği potansiyel saldırı yollarının parçası olduğunu analiz eder. Ayrıca, bu durumu azaltmak için çözülmesi gereken güvenlik önerilerini de vurgular.

Screenshot that shows the attack path analysis page on the main screen.

Agentless Scanning for Machines – Sanal Makinalar için Ajansız Tarama

Agentless scanning makine performansı yada ağ bağlantınızı etkilemeden ve bir ajan yüklemesinede gerek olmadan makinalarınız üzerindeki sorunları tespit etmenize yardımcı olur.

Diagram of the process for collecting operating system data through agentless scanning.

Agentless scanning sanal makina için şunları sağlar:

 • Microsoft Defender Güvenlik Açığı Yönetimi’ni kullanarak yazılım envanterinizde geniş, sorunsuz görünürlük.
 • İşletim sistemi yapılandırmasının ve diğer makine meta verilerinin derinlemesine analizi.
 • Güvenlik açığı değerlendirmesi.
 • Secrets scanning ile düz metin olarak saklanan önemli verilerin tespiti. (SSH private keys, Azure SQL connection strings, Azure storage account connection strings ve SAS tokens, AWS access keys, Azure AD Client Secret, GitHub Personal Access Token)

Tüm listeye buradan erişebilirsiniz: https://learn.microsoft.com/en-gb/azure/defender-for-cloud/secret-scanning

Agentless scanning  Defender Cloud Security Posture Management (CSPM) yada  Defender for Servers P2 planı ile kullanılabilir.

Data aware security posture – Veriye duyarlı güvenlik duruşu

Defender for Cloud, Data aware security posture ile Secrets scanning ‘ya benzer olarak veriye duyarlı yönelik riski azaltmanıza ve veri ihlallerine yanıt vermenize şunlar ile yardımcı olur:

 • Hassas veri kaynaklarını otomatik olarak keşfederek.
 • Veri hassasiyetini, veri maruziyetini ve verilerin kuruluş genelinde nasıl aktığını değerlendirerek.
 • Veri ihlallerine yol açabilecek riskleri proaktif ve sürekli olarak görüntüleyerek.
 • Hassas veri kaynaklarına yönelik devam eden tehditlere işaret edebilecek şüpheli etkinlikleri tespit ederek.

Data aware security farklı türdeki nesne depoları ve veritabanları da dahil olmak üzere bulut genelinde yönetilen kaynaklarını otomatik ve sürekli olarak keşfeder.

Permissions Management (Preview) – Izin yönetimi

Permissions management Defender for Cloud ile entegre edilmesi, bulut ortamındaki aşırı izinler veya yanlış yapılandırmalar nedeniyle oluşabilecek güvenlik ihlallerinin sürekli olarak izlereyek saldırı yüzeyinin keşfedilmesine, olası tehditlerin tespit edilmesine, erişim izinlerinin doğru boyutta olmasına ve düzenleyici standartlarla uyumluluğun sürdürülmesine yardımcı olur. Bu özellik ile aktif kimlikler için kullanılmayan izinleri ve aşırı izin verilen kimlikleri izleyebilir ve en az ayrıcalıklı en iyi uygulamayı desteklemek için bunları azaltabilirsiniz.

Screenshot of how to enable permissions management plan for AWS.

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect