Azure Azure PaaS

WebApp Resource Move Validation Failed Hatası

Avatar
Written by Emre Martin

 “Resource Move Validation Failed, Cannot Move App Service”

Azure App Servislerinin Subscription ve Resource Group’lar arası taşınması ve taşıma sürecindeki limitasyonlardan bir önceki yazımda bahsetmiştik. 

Hatırlarsanız limitasyonlar bir taneside;

“App Servis kaynakları, yalnızca orijinal olarak oluşturuldukları resource group’tan taşınabilir. Bir App Service kaynağı orijinal Resource Group içerisinde değil ise, önce o orijinal resource group’a geri taşınmalı ve ardından subscription’lar arasında taşınmalıdır.”

“App Service resources can only be moved from the resource group in which they were originally created. If an App Service resource is no longer in its original resource group, it must be moved back to that original resource group first, and then it can be moved across subscriptions.”

Peki ama bir App Service’in daha önce farklı bir Resource Group olup olmadığını ve orjinal Resource Group’unun hangisi olduğunu nasıl bileceğiz ?

Bu şekilde bir senaryo ile karşılaştığınızda hata ayrıntıları aşağıdaki gibi olacaktır;

“This may be a result of prior move operations. Move the site(s) back to respective hosting resource groups and try again”

Örneğimizde WebAppMoveRG Resource Group’u altında bulunan App service kaynaklarını farklı bir Subscription üzerine taşımak istiyoruz.

Resource Move Validation Failed, Cannot Move App Service

{“Resource move validation failed. “Cannot move resources because some site(s) are hosted by other resource group(s) but located in resource group ‘WebAppMoveRG’. The list of sites and corresponding hosting resource groups: This may be a result of prior move operations. Move the site(s) back to respective hosting resource groups and try again”}

Şimdi App Service kaynaklarının orjinal Resource Group’larını bulalım;

Bunun yapabilmek için Azure Resource Explorer‘i kullanacağız.

Subscriptions > Resource Groups > Providers > Microsoft Web > Site

Resource Move Validation Failed, Cannot Move App Service

 

WebAppMoveRG: App Servis’in şuan içinde bulunduğu Resource Group.
Name: Web App’in İsmi
Type: Web App kaynağınının türü. (WebApp=Site, ServerFarms=AppServicePlan)
WebSpace: App Service kaynağının oluşturulduğu ilk Resource Group ve Resource Group lokasyonu.

Bu durumda kaynakları tekrardan RG_Source_Web ismimli Resource Group içersisine geri taşımamız gerekmete (ilgili RG mevcut değil ise oluşturulmalıdır)

Faydalı olması dileğiyle.

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect